Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Поръчки

В менюто Поръчки може да прегледате бързо всички нови поръчки и да ги филтрирате по приоритет. Това е полето, от което ще завършите поръчките, получени от клиентите и ще управлявате всички проблеми, възникнали по време на доставките, като например връщания, отказани поръчки или други проблеми. В горната част на страницата има поле с филтър, чрез което може да филтрирате поръчките по няколко критерия. Подразделите под полето на филтъра могат да се използват за преглед само на нови поръчки, тези, по които работите, забавените или отказаните поръчки поради различни причини. Всяка команда се показва под тези подраздели. Тук имате достъп до…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE