Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Фийдове

 В тази статия ще Ви опишем един алтернативен начин за публикуване на продукти на платформата eMAG Marketplace, а именно импортиране на продукти чрез Фийд. Използвайки Импортиране на фийд можете да управлявате Вашите продукти на сайта като качвате на eMAG Marketplace един-единствен файл, директно от Вашата система. Основната полза от импортирането на фийд е да публикувате и обновявате Вашите продукти на сайта ежедневно, с минимално усилие. Достъпът се осъществява от меню Продукти, подменю Фийдове. Отваря се страницата Списък с фийдове, в която можете да видите всички налични опции. Има два вида фийдове, които можете да ползвате: Публикуване на продукти и Актуализиране…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE