Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Пулсът на eMAG Marketplace, 29-та седмица, 2023г.

Новини България Националният статистически институт (НСИ) регистрира за втори пореден месец дефлация в България, като през юни индексът на потребителските цени у нас се понижава с 0,4% на месечна основа. На годишна база инфлацията спада до 8,7%, като това е първото забавяне на общия индекс до едноцифрено число от почти две години. В НСИ изчисляват, че инфлацията от началото на годината (юни 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 2,4%, а средногодишната инфлация за периода юли 2022 - юни 2023 г. спрямо периода юли 2021 - юни 2022 г. е 15%. Международни @Според Евростат обемът на търговията на дребно остава…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE