Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Продуктови категории: Съдържание на продукта

В тази статия ще опишем менюто, в който можете да генерирате .XLS файловете, необходими за актуализиране на Вашите наличности и цени в eMAG Marketplace. С помощта на .XLS файловете за Съдържание на продукта можете бързо да актуализирате наличността и цената на голям брой продукти във Вашите категории. Можете също така да използвате .XLS файловете, за да актуализирате оферти, продукти тип EOL (End of life)  и блокирани продукти. Посетете менюто Продукти – подменю Продуктови категории от Dashboard. Новоотворената страница показва всички категории, до които имате достъп, и Вашите публикувани продукти. Този раздел е разделен на 5 подраздела, в зависимост от вида действие:…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE