Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Продукти на чернова (Draft Products)

В тази статия ще опишем подменюто на менюто Продукти, в който можете да разгледате всички Продукти на чернова, качени в eMAG Marketplace чрез импортиране на XLS или API. С новата опция за Продукти на чернова (Draft Products) можете бързо да качите първия набор от данни в платформата за продуктите, които възнамерявате да добавите в каталога на eMAG. Продукти на чернова могат да се добавят в eMAG Marketplace по два начина: Импортиране на XLS API След като добавите първия набор от данни за продуктите си, те ще станат видими в менюто Продукти – подменю Продукти на чернова (Draft Products) от таблото…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE