Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Моите обяви: Цени – зона за филтриране

В тази статия ще Ви представим зоната за филтриране в менюто Моите обяви, подменю Цени. В това подменю можете лесно да актуализирате цената на продуктите си, достъпни на платформата eMAG Marketplace. Влезте в менюто Моите обяви – подменю Цени от основното меню Dashboard. Новоотворената страница ще покаже всички Ваши оферти, информация за активността през последните 30 дни за всеки продукт, но също и предложения за цени с цел повишаване на продажбения потенциал. С помощта на зоната за филтриране, можете да разгледате Вашите продукти, спряло тяхната категория, бранд, статус или спрямо тяхното представяне в платформата на eMAG Marketplace. Използвайте бутона More…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE