Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Моите обяви: Качество на съдържанието

В тази статия ще научите за менюто Моите обяви, подменю Качество на съдържанието. Вашите продукти, включени в платформата на eMAG Marketplace, са достъпни също така и в подменю Качество на съдържанието, където можете да намерите подробна информация относно документацията на всеки продукт. По този начин можете да анализирате и да подобрите съдържанието и информацията за всеки продукт, който предлагате. От панела за управление влезте в меню Моите обяви – подменю Качество на съдържанието.  Новата отворена страница изобразява детайлите относно качеството на съдържанието на вашите продукти. Това подменю се състои от 9 колони: С първата колона (радио бутон) можете бързо да…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE