Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Методи за плащане: Подаръчна карта

 Подаръчната карта е един от нашите три налични метода за плащане в платформата eMAG Marketplace. Подаръчната карта представлява ваучер, предлаган от eMAG, който може да се използва от клиентите за заплащане на поръчаните от тях продукти от платформата eMAG Marketplace. Предвид това, по време на периода на разплащане можете да получите някои поръчки, платени чрез подаръчни карти. Както всички регистрирани поръчки с други методи на плащане, така и поръчките, платени чрез подаръчни карти се представят в списък в меню Orders на Вашия акаунт на търговец. Когато кликнете върху синия бутон Редактиране от колона Действия, намираща се до всяка поръчка,…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE