Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Логистика: Цена на доставка

 В тази статия ще Ви предоставим информация относно Цена на доставка. Тази информация можете да намерите в подменю Доставка в менюто Логистика. След като отворите подменю Доставка, ще видите установените стойности за цената на Вашите доставки. Можете също така да добавите правило за изключение за определена категория, бранд или вид продукт. Препоръчваме да зададете стойността на правилото за изключение, след като сте подписали договора с избраната партньорска куриерска фирма. По този начин ще знаете каква е оптималната ви цена на доставка. Подменюто Доставка съдържа два раздела:  Полето Филтър и полето Лист. В полето Филтър има следните опции за филтриране…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE