Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Как се генерира файл за aсоцииране на оферти

 Тази статия ще Ви покаже как се генерира файл за асоцииране на оферти от платформата eMAG Marketplace. Файлът за асоциирани оферти Ви позволява бързо да добавяте голям брой обяви в платформата. С този тип файл можете да прикачите своите обяви към съществуващи продукти в платформата eMAG Marketplace. При добавяне на обяви не е необходимо да попълвате друга продуктова информация освен цената, наличността и гаранцията (когато е приложимо). За да генерирате файл за асоцииране на оферти, отворете менюто Продукти и изберете подменю Продуктови категории. Отваря се нова страница, показваща всички категории, до които имате достъп. От колоната Тип файл може да получите достъп до няколко…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE