Find everything you need about eMAG Marketplace

Quickly search through all our resources to find the information you need

Search

Използване на елементите на HTML

В тази статия ще разкажем за елементите на HTML, които можете да използвате, за да направите описанието на продуктите си по-привлекателно и лесно за навигация от страна на посетителите.   HTML е език за програмиране, който се използва за определяне на съдържанието на дадена уеб страница. Много HTML кодове могат да се използват и за подобряване на описанието на продуктите, качени в eMAG Marketplace. С помощта на HTML тагове можете да вмъквате изображения и видеоклипове или да подчертавате определени части от описанието. Отидете в менюто Продукти – подменю Моите продукти от таблото за управление Dashboard и изберете продукта, който искате…

To view this item, you must have an eMAG Marketplace account

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE