Как се изчислява индикаторът Процент завършени поръчки

 Процентът завършени поръчки представлява процента на финализираните поръчки, които към момента на изчисляване са със статус завършени или сторно от общия брой поръчки, получени през референтния период. Поръчките, платени с чрез платежно нареждане, както и несъвместимите поръчки, поръчки, отменени от клиента, или поръчки с максимален срок за финализиране, по-дълъг от срока на изчисляване (както за изчисляване на текущия, така и за предходния месец) не са включени в изчисляването на Процент завършени поръчки. Въз основа на отчетените стойности, Процент завършени поръчки може да се класифицира в една от четири категории: Зелено – показва оптималното състояние на индикатора, когато стойността му е…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE