Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Как се изчислява индикаторът Процент завършени поръчки

 Процентът завършени поръчки представлява процента на финализираните поръчки, които към момента на изчисляване са със статус завършени или сторно от общия брой поръчки, получени през референтния период. Поръчките, платени с чрез платежно нареждане, както и несъвместимите поръчки, поръчки, отменени от клиента, или поръчки с максимален срок за финализиране, по-дълъг от срока на изчисляване (както за изчисляване на текущия, така и за предходния месец) не са включени в изчисляването на Процент завършени поръчки. Въз основа на отчетените стойности, Процент завършени поръчки може да се класифицира в една от четири категории: Зелено – показва оптималното състояние на индикатора, когато стойността му е…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE