Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Account Health

Отдясно на главната страница на Вашия акаунт на търговец, наречена Dashboard може да видите актуализираното състояние на Вашия акаунт чрез стойностите за всеки индикатор за представяне. Индикаторите за състоянието на акаунта се изчисляват въз основа на Вашето представяне като търговец в eMAG през предишния референтен период и текущия месец. Стабилност на профила се следи от девет индикатора, които се разделят на различни потоци:  Поток на поръчка: Ниво на обслужване на поръчка Процент завършени поръчки Инцидент поръчка Поток на връщания Ниво на обслужване на върната поръчка Процент върнати поръчки Коефициент на връщане   Връщания на продукт Процент на връщане   Клиентско обслужване Брой…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE