Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Процент завършени поръчки – Препоръки

 Процент завършени поръчки е един от трите показателя за проследяване на потока поръчки, намиращ се до Ниво на обслужване на поръчка и Инцидент поръчка, и представлява процента на финализираните поръчки, които са със статус завършена или възстановена, от общия брой поръчки, получени през референтния период. Процент завършени поръчки не включва несъвместимите поръчки, поръчките, отменени от клиента, поръчки, платени с Платежно нареждани или поръчки с максимален срок за финализиране, по-дълъг от срока на изчисляване (както за текущия, така и за преходния период) . Ако една поръчка съдържа различни продукти, индикаторът за процента завършени поръчки ще бъде изчислен за всеки отделен…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE