Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Процент завършени поръчки

 Процент завършени поръчки е един от трите показателя за проследяване на потока поръчки, намиращ се до Ниво на обслужване на поръчка и Инцидент поръчка, и представлява процента на финализираните поръчки, които са със статус завършени или сторнирани, от общия брой поръчки, получени през референтния период. Поръчките, платени с чрез метод платежно нареждане, както и несъвместимите поръчки, поръчки, отменени от клиента, или поръчки с максимален срок за финализиране, по-дълъг от срока на изчисляване (както за изчисляване на текущия, така и за предходния месец) не са включени в изчисляването на Процент завършени поръчки. Когато в една поръчка се съдържат различни продукти,…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE