Процент върнати поръчки

 Връщанията представляват онези продукти, поръчани от клиенти, които поради различни причини се връщат на търговеца. Процент върнати поръчки представлява съотношението между финализираните и отхвърлените връщания и всички заявки за връщане, получени през референтния период. Този индикатор се използва от алгоритъма, който определя основната оферта на сайта. Той не включва връщанията, завършени с инцидент, тъй като те не се считат за финализирани, връщания с крайна дата на изпълнение след изчислената дата (за текущия месец и предишния ваканционен период) и връщанията, които сте отказали в случай, че не сте получили продуктите по заявката за връщане в рамките на законовия срок от…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE