Как се изчислява индикаторът Ниво на обслужване на върната поръчка

   Ниво на обслужване на върната поръчка е един от индикаторите за представяне, който проследява потока на връщания и представлява процентът финализирани навреме връщания (в срок от 14 дни след получаването им) от всички връщания, финализирани през референтния период. Този индикатор се използва в алгоритъма за buy-бутона. При изчисляването на Ниво на обслужване на върната поръчка не се включват връщанията, затворени с инцидент. Референтният период за изчисляване на Ниво на обслужване на върната поръчка е: – Текущият период от 1 до 28/29/30/31 минус 1 ден – за текущия месец. – Предишният референтен период е от 1 до 28/29/30/31 –…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE