Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Как се изчислява индикаторът Ниво на обслужване на върната поръчка

   Ниво на обслужване на върната поръчка е един от индикаторите за представяне, който проследява потока на връщания и представлява процентът финализирани навреме връщания (в срок от 14 дни след получаването им) от всички връщания, финализирани през референтния период. Този индикатор се използва в алгоритъма за buy-бутона. При изчисляването на Ниво на обслужване на върната поръчка не се включват връщанията, затворени с инцидент. Референтният период за изчисляване на Ниво на обслужване на върната поръчка е: – Текущият период от 1 до 28/29/30/31 минус 1 ден – за текущия месец. – Предишният референтен период е от 1 до 28/29/30/31 –…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE