Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Ниво на обслужване на върната поръчка

 Ниво на обслужване на върната поръчка е един от индикаторите за здраве на акунта, който проследява потока на връщания. Той представлява процента финализирани навреме връщания (в срок от 14 дни след получаването им) от всички връщания, финализирани през референтния период. Този индикатор влиза в алгоритъма за buy-бутона.   Референтният период за изчисляване на Ниво на обслужване на върната поръчка е: - Текущ период между – 1-ви до – 28/29/30/31-ви на текущия месец, минус 1 ден. - Предходен референтен период между - 1 - 28/29/30/31 - от предходния месец. При изчисляването на Ниво на обслужване на върната поръчка не се…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE