Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Ниво на обслужване на поръчкa – Препоръки

 Нивото на обслужване на поръчки представлява процентът от финализирани поръчки в рамките на посочения срок (въз основа на времето за обработка, зададено за продукта и работната програма, декларирана за платформата) спрямо общия брой финализирани поръчки в рамките на референтния период. Поръчките, платени чрез платежно нареждане, се изключват от изчислението на този индикатор. Както и при другите индикатори на представянето Нивото на обслужване на поръчки се включва в изчисляването на основната оферта на уеб сайта.   Референтният период за изчисляване на Нивото на обслужване на поръчки е, както следва: - В процес – между 1ви – 29ти /29ти /30ти /31ви…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE