Как се изчислява Ниво на обслужване на поръчкa

 Нивото на обслужване на поръчки е един от индикаторите, които се следят за процедурите за поръчване и представлява процентът от финализирани поръчки в рамките на посочения срок (въз основа на времето за обработка, зададено за продукта и работната програма, декларирана за платформата) спрямо общия брой финализирани поръчки в рамките на референтния период. Поръчките, платени чрез платежно нареждане, се изключват от изчислението на този индикатор. Въз основа на отчетените стойности нивото на обслужване на поръчки поръчки може да се класифицира в една от четири категории: Зелено – оптималното състояние на индикатора, когато стойността му е по-висока от 95% Жълто –…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE