Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Инцидент поръчка – Препоръки

 Инцидент поръчка е част от потока поръчки и представлява поръчките, отказани с проблем, поради факта, че не са били обработени в рамките на максималния срок за финализиране, определен в платформата, като процент от общия брой поръчки, показани през референтния период. Като индикатор на представянето Инцидент поръчка се използва в алгоритъма, който определя основната оферта на уебсайта. Поръчките, отменени с проблем, представляват поръчките, които не са финализирани в рамките на 7 дни от изтичане на срока, посочен в платформата. За оптимално състояние на индикатора процентът им не трябва да надвишава 0,7% от общия брой получени поръчки. Следните поръчки не участват…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE