Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Моят акаунт: Профил

 В тази статия ще разгледаме подменю Профил от основното меню Моят акаунт. Подменю Профил съдържа цялата обща информация за акаунта, което включва, но не се ограничава само до полетата за работния адрес на Вашето дружество: Показвано име – това е задължително поле, защото представлява името на Вашето дружество. Здравен клъстер на акаунта – определя се от показателите на Здравето на акаунта и се изчисляна въз основа от сумата на поръчките за даден референтен период. Статус на търговеца – това е полученият статус на търговец в eMAG в зависимост от Вашата активност и периодът откакто е активиран този статус. Държава…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE