Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Продуктови категории: Наличност и цена

В тази статия ще опишем раздела, в който можете да генерирате .XLS файловете, необходими за актуализиране на Вашите наличности и цени в eMAG Marketplace. С помощта на .XLS файловете за Наличност и цена можете бързо да актуализирате наличността и цената на голям брой продукти във Вашите категории. Можете също така да използвате .XLS файловете, за да актуализирате оферти, продукти в края на жизнения си цикъл и блокирани продукти. Влезте в менюто Продукти – подменю Продуктови категории от основното меню Dashboard. Новоотворената страница показва всички категории, до които имате достъп, и Вашите публикувани продукти. Този раздел е разделен на 5 подраздела,…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE