Статуси на .XLS файловете

 В тази статия ще Ви представим статусите, които .XLS файлът може да получи при качване на продукти в eMAG Marketplace. Менюто Качване на ексел се използва за качване на голям брой нови продукти и актуализиране на съществуващи обяви, чрез изтегляне на наличните шаблони. Влезте в главното меню и изберете менюто Качване на ексел, в страницата със Списък за импортиране има Филтър и Импорт лист. За да генерирате нов .XLS файл за качване на продукти, отворете менюто Продукти, подменю Продуктови категории. Тук може да видите всички категории, до които вече имате достъп или за които може да заявите достъп, ако Вашата продуктова гама се…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE