Как да съставите заглавната част на Вашия продукт

 Когато задавате заглавната част на Вашия продукт, препоръчваме да вземете под внимание няколко аспекта. Тази статия ще Ви запознае с правилата, които трябва да спазвате, когато попълвате заглавната част на продукта, какви елементи следва да добавите или премахнете от заглавната част, когато предлагате Вашия продукт. За оптимална заглавната част на продукта, моля, вземете под внимание следните препоръки: Съставете кратка, описателна и ясна заглавна част, която отговаря на информацията, представена в другите раздели на документацията, като например характеристики, изображения или описание. Заглавната част трябва да насочва конкретно към продукта, който клиентът търси на сайта, да не споменава друг продукт, който…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE