Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Задаване на цена на продукт

 Тази статия ще Ви покаже как да зададете цената за всеки продукт, който предлагате в платформата eMAG Marketplace. За да зададете цената на Вашия продукт, трябва да отворите менюто Продукти и да изберете подменюто Добави продукт. Всички настройки за цената се извършват в шестата точка Цена и наличност за всяка отделна обява. За да зададете цената, трябва да попълните следните полета: Намалена цена Препоръчителна цена Валидация на цена: МИНИМАЛЕН лимит Валидация на цена: МАКСИМАЛЕН лимит ДДС Първо, задайте стойност на ДДС, съответстваща на ДДС за вашето дружество. В полето Намалена цена се попълва цената на продукта без ДДС. Непосредствено…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE