Задаване на цена на продукт

 Тази статия ще Ви покаже как да зададете цената за всеки продукт, който предлагате в платформата eMAG Marketplace. За да зададете цената на Вашия продукт, трябва да отворите менюто Продукти и да изберете подменюто Добави продукт. Всички настройки за цената се извършват в шестата точка Цена и наличност за всяка отделна обява. За да зададете цената, трябва да попълните следните полета: Намалена цена Препоръчителна цена Валидация на цена: МИНИМАЛЕН лимит Валидация на цена: МАКСИМАЛЕН лимит ДДС Първо, задайте стойност на ДДС, съответстваща на ДДС за вашето дружество. В полето Намалена цена се попълва цената на продукта без ДДС. Непосредствено…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE