Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Спазване на законодателството за защита на конкуренцията

Законодателството за защита на  конкуренцията (Национално и на Общността) се прилага по отношение на актове и действия на дружества, включително икономическ субекти– физически или юридически лица – осъществяващи икономическа дейност, т.е. дейност, включваща предоставяне на стоки и услуги на даден пазар, независимо от правния статут и начина на финансиране, както и актове и действия, извършени от властите и институциите на централната и местната администрация, доколкото те, чрез своите решения или възприети правила, водят до намеса в пазарните механизми, която влияе пряко или косвено на конкуренцията. Целта на тези материали е да се разяснят основните принципи и правила на разпоредбите за…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE