Спазване на законодателството за защита на конкуренцията

Законодателството за защита на  конкуренцията (Национално и на Общността) се прилага по отношение на актове и действия на дружества, включително икономическ субекти– физически или юридически лица – осъществяващи икономическа дейност, т.е. дейност, включваща предоставяне на стоки и услуги на даден пазар, независимо от правния статут и начина на финансиране, както и актове и действия, извършени от властите и институциите на централната и местната администрация, доколкото те, чрез своите решения или възприети правила, водят до намеса в пазарните механизми, която влияе пряко или косвено на конкуренцията. Целта на тези материали е да се разяснят основните принципи и правила на разпоредбите за…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE