Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Права на интелектуална собственост върху продуктите и тяхната документация

 Всяко лице, което желае да популяризира и продава своите продукти сред широк кръг клиенти може да стане търговец в платформата на eMAG Marketplace . За да промотирате продукти на платформата eMAG Marketplace с цел да ги предложите на клиенти, трябва да приемете и да спазвате всички правила и условия, включително тези, свързани с потвърждение на правата върху интелектуалната собственост. След като изпълните всички стъпки за регистрация в eMAG Marketplace, ще получите документ с Правилата и условията, който урежда взаимоотношенията между вас и eMAG Marketplace, както и взаимните права и задължения. От момента на подписване двете правни части са задължаващи…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE