Намерете всичко, от което се нуждаете за eMAG Marketplace

Търсете бързо във всички наши ресурси, за да намерите необходимата Ви информация

Search

Акт за цифровите услуги

В тази статия можете да откриете 1.      Какво е Актът за цифрови услуги 2.      Координатор на национално ниво 3.      Какво ново в регламента за цифрови услуги 4.      Незаконно съдържание 5.      Кой може да ни уведоми 6.      Как може да се докладва незаконно съдържание 7.      Вътрешна система за разглеждане на жалби   Какво е Актът за цифрови услуги С цел по-добро хармонизиране на законодателната рамка в областта на цифровите услуги и създаване на по-безопасно цифрово пространство за потребителите, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2065 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 октомври 2022 година относно единния пазар беше приет на европейско равнище за…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE