Прозрачност и комуникация на онлайн пазара

  Българското народно събрание одобри серия от изменения на регулациите в областта на защитата на потребителите, които осигуряват по-голяма прозрачност на онлайн магазините. Бихме искали да Ви разкажем по-подробно как тези промени се прилагат в eMAG Marketplace и каква информация трябва да ни предоставите, което от своя страна налага някои промени в Общите условия на еМАГ за маркетплейс. Така че в съответствие с Директива (ЕС) 2019/2161 („Директивата“) за изменение на Директива 93/13 / ЕИО на Съвета и Директиви 98/6 / ЕО, 2005/29 / ЕО и 2011/83 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета, транспониран в националното законодателство Закона за…

За да видите тази статия, трябва да имате акаунт в eMAG Marketplace

If you already have an account created,

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE