Енергийно етикетиране на източници на светлина и правила за онлайн продажбата им

От 1 септември 2021 г. разпоредбите относно прилагането на нови енергийни етикети за източници на светлина влязоха в сила чрез Регламент (ЕС) 2019/2015. Регламентът определя изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация за продуктите на светлинни източници със или без вградено устройство за управление.

От 01.03.2023 г. новият енергиен етикет за следните продукти е задължителен в платформата eMAG Marketplace:

Вижте тук категориите

 

Изключения от това правило са:

Крушки със светлинен поток по-малък от 60 лумена,

Светодиодни ленти

Продукти, захранвани от батерии или USB.

 

Какво трябва да направите

                            

 Говорете с Вашите доставчици

Помолете вашите доставчици да Ви предоставят нови енергийни етикети или заменете продуктите си с други, които имат нови етикети. Съществуващите етикети, отнасящи се до източници на светлина, трябва да бъдат заменени с етикети, преквалифицирани, за да покриват съществуващия етикет, включително когато са отпечатани върху или прикрепени към опаковката.

 

 

Етикетът за светлинни източници трябва да съдържа следната информация:

 

 • (I) име на доставчика или търговска марка;
 • (II) идентификатор на модела, предлаган от доставчика;
 • (III) скала на класовете на енергийна ефективност от А до G;
 • (IV) консумираната енергия, изразена като консумацията на електроенергия на светлинния източник в kWh за 1 000 часа работа в режим „включен“;
 • (V) QR код;
 • (VI) клас на енергийна ефективност в съответствие с приложение II;
 • (VII) номера на настоящия регламент, който е „2019/2015“

 

Актуализирайте документацията на Вашия продукт

 

  • Име: Попълнете заглавието с новия енергиен клас на продукта, където е упоменато.
  • Изображения: Задължително е в галерията с изображения да добавите снимка със специфичния за всеки продукт енергиен етикет, както и снимка на техническия лист за всеки продукт. Ако техническият лист има повече от 2 страници, тогава можете да добавите снимка с първата страница на листа в галерията с изображения, а в областта за описание ще добавите целия документ, който да бъде достъпен за клиентите.
  • Описание:Проверете дали сте посочили енергийния клас на продукта и попълнете новите стойности, също така добавете целия документ от техническата документация за продукта, така че да може да бъде достъпен за проверка от страна на клиентите.
  • Характеристика:Уверете се, че сте попълнили полето „Енергиен клас“. За продукти от категориите „Крушки и Неонови тръби“ полето за енергиен клас е задължително за попълване, защото той ще се превърне във филтър за избор в сайта.

Тези правила се прилагат за всички източници на светлина, включително когато източникът на светлина е част от включен продукт.

 

ВАЖНО

Искаме да отбележим, че считано от 01.03.2023 г. всички стари стойности в полето енергиен клас за продукти от категориите Крушки и Неонови тръби са изтрити. А, от 10 март всички продукти, които нямат актуализираната документация с: енергиен клас, добавен към списъка с характеристики, както и снимка с новия енергиен клас и снимка с първата страница на техническия лист в галерията с изображения, ще бъдат блокиран в платформата.

Също така, ще блокираме незабавно продуктите, включени в списъка с категории, обхванати от Европейския регламент, за които получим оплаквания относно липсата на актуална енергийна информация.

Повторното активиране на продукти в платформата е възможно само след привеждане на документацията в съответствие с новите законови разпоредби.

 

Екипът на eMAG Marketplace

 

EXPLOREAZĂ RECOMANDĂRILE NOASTRE